CONCERT AMB EL DEPARTAMENT D' ENSENYAMENT:


Objecte: 6 unitats concertades amb el personal corresponent en Pagament Delegat.   

Import:  50.984,64 € anuals.

 

SUBVENCIONS I AJUDES:
Departament d'Ensenyament: subvenció de menjador i esbarjo.

Monitors subvencionats:                                        

Menjador: 10             Esbarjo: 6,9                 Import:   64.688,64 € anuals