base

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

És essencial mantenir una relació periòdica amb les famílies, propiciant una coordinació que permeti apropar posicions per tal que les diverses intervencions s’adrecin a la consecució dels objectius acordats.

Per la complexitat de la problemàtica que presenta el nostre alumnat, és important que els pares i mares rebin el nostre suport i orientació per a que entenguin i assumeixin les dificultats que presenten els seus fills. Per aquesta raó es fa necessari un suport que l’escola també ofereix en les reunions periòdiques que es fan al llarg del curs.

Des de l’escola es potencia i recolza la realització de trobades, assessoraments, etc., per tal que les famílies disposin d’un espai on intercanviar experiències i aprendre uns dels altres.

ATENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA

Tota la nostra institució funciona com a ambient terapèutic, qualsevol activitat i espai està impregnat per tenir cura de la salut mental dels nostres alumnes.

El mestre és el referent de contenció. És la persona que està al càrrec dia a dia i la que fa el seguiment de la maduració i aprenentatge de l'alumne, propiciant el benestar i creixement de tots els nens i nenes del grup/classe.

Per això, partim d'un compromís de tot l'equip que ha de generar confiança. Com a mestres ens hem de mostrar com a model de persones capaces de tenir cura dels alumnes i així poder compartir el seu creixement i aprenentatge

VIDA PRÁCTICA

Volem preparar els nostres alumnes per funcionar en la societat, per a què puguin autogestionar-se i viure amb la màxima independència.

Hem d’incloure dins el currículum tan continguts que altres nens aprenen per ells mateixos com molts dels que formen part del currículum escolar ordinari. Destaquem els que considerem més importants: lectura, escriptura, sistema numèric, recerca de informacions, comunicació verbal, resolució de vida quotidiana, responsabilitat en el desenvolupament de la feina, respecte per les normes de convivència i unes bases culturals generals que els facin interessar pel que succeeix en la societat.

I per aconseguir-ho treballem amb els elements reals que la societat utilitza. Partim de l’experiència directa, amb materials i situacions que no han estat creats artificiosament a l’Escola sinó que ja existeixen a l’exterior. Utilitzem aquests elements per resoldre situacions també reals, que cobreixen necessitats pròpies de l’Escola o dels alumnes. I en el procés d’entendre’ls o de reproduir-los, donem cabuda als diferents continguts que queden d’aquesta manera contextualitzats.

C/ Montserrat de Casanovas 44, 08032 BARCELONA | T 93 420 79 05 / 93 420 79 06 | escolarel@xtec.cat CIF: F-08449308