C/ Montserrat de Casanovas 44, 08032 BARCELONA | T 93 420 79 05 / 93 420 79 06 | escolarel@xtec.cat CIF: F-08449308
base

Servei d'acollida Gratuït de 8,30h. fins les 9,00h.

Activitats extraescolars Organitzades per l'A.M.P.A.
despa1
pati1
Cordinació amb altres professionals.

Des que l'alumne entra a la nostra escola ens posem en contacte amb tots els professionals que intervenen en la seva atenció. Es realitzen entrevistes periòdiques amb els terapeutes, psicólegs, metges, especialistes, monitors d'esplai o d'activitats extraescolars,etc.

L'escola garanteix el seguiment i la derivació dels alumnes quan aquests han de canviar de centre.

menjador

Educació física
Exercici per a totes les edats
L'objectiu principal és facilitar un espai per compartir i gaudir de diferents activitats preesportives i esportives per establir relacions de cooperació i comunicació.Els espais on es desenvolupa l'activitat són el gimnàs, el pati de l'escola i puntualment també el parc del Guinardó

gim1

Piscina

Un cop a la setmana, els dijous i dins l'horari lectiu, els alumnes van a la piscina per aprendre a nedar i fer esport amb monitors qualificats.

Menjador
Un espai compartit
L'Escola disposa d'un servei de menjador, organitzat en torns, que funciona en horari de 13.00 a 15.00 h.
Aquest servei està atès per monitors, mestres i educadors de l'escola.
Es considera un espai educatiu, no només pel que fa a l'adquisició d'hàbits alimentaris, sino també com àmbit afavoridor de les relacions socials.